Cách Cầm Gậy Golf Đúng Cách Chi Tiết Nhất

Cách cầm gậy golf chi tiết cho các golfer mới bắt đầu

Cách cầm gậy golf đúng là yếu tố quan trọng giúp bạn kiểm soát cú đánh và cải thiện kỹ thuật chơi. Để cầm gậy golf, bạn cần đặt tay trái lên cán gậy sao cho ngón cái nằm dọc theo cán, tay phải bọc lên tay trái, ngón cái tay trái nằm gọn trong