Những chuẩn mực về thời trang golf

Thời trang golf cũng có những chuẩn mực riêng

Một thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng golf là “Golf Etiquette” (Nghi thức chuẩn mực trên sân golf). Mặc dù không được đưa vào quy tắc chính thức của golf, nhưng đây là những quy định mà các câu lạc bộ và golf thủ tự áp đặt, tạo ra những nguyên tắc nghiêm ngặt.