Danh sách sân golf tại Việt Nam

sân golf

Hiện nay trên thế giới có hơn 36.000 sân golf. Còn ở Việt Nam không ít golfer thắc mắc Việt Nam có bao nhiêu sân golf? Đâu là sân golf đẹp nhất? Tính đến năm 2022, Việt Nam đã có 80 sân golf 18 hố đang vận hành và nhắm tới mục tiêu 200 sân