Văn hóa ứng xử khi chơi golf mà các golfer nên biết

Văn hóa ứng xử khi chơi golf không chỉ dựa trên các quy tắc chính thống mà còn bao gồm những quy định không bộc lộ rõ nhưng đã được hình thành thông qua thái độ, tinh thần thể thao và tôn trọng giữa cộng đồng người chơi golf.Trong bài viết này, Ladygolf sẽ giúp